Hizmetlerimiz

Vermiş olduğumuz hizmetler

 • Test, bakım ve Devreye alma
 • Primer ve sekonder proje hazırlama
 • AR & GE danışmanlığı
 • Müşavirlik hizmetleri
 • Sistem analizi ve kısa devre hesapları
 • Uzun/Kısa dönem periyodik bakım
 • Sayaç Testleri
 • GIS Test, Montaj, Devreye alma ve Bakım

Hizmet Alanlarımız

YG ve OG Sistemleri; montaj, test ve devreye alma hizmetleri

 • Orta gerilim şalt tesislerinin izolasyon ve fonksiyon testleri, saha testleri ve devreye alınması hizmetleri.
 • Orta gerilim Yüksek gerilim kesici/ayırıcı testleri
 • Güç ve dağıtım transformatörleri saha testleri
 • Koruma rölesi
 • Akım ve gerilim transformatörleri testleri
 • Parafudr testleri
 • Kapasitör bank testleri

Sayaç Testleri

 • Enerji sistemlerindeki kullanılan sayaçların testlerinin yapılması

Elektrik güç sistemleri Primer/Sekonder proje hazırlanması

 • Elektrik güç tesislerinde, YG ve OG elektrik istasyonlarının, iletim ve dağıtım tesislerinin primer ve sekonder projelerinin çizilmesi.
 • Kullanılan ekipman ve cihazların anma değerlerinin ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesi.
 • Sekonder kontrol ve kumanda ve koruma rölelerinin belirlenmesi, elektriksel kitleme ve lojik devrelerinin tasarlanması.

AG gerilim kontrol kumanda şalt tesisleri, Trawmvay ve toplu ulaşım Cer tesisleri

 • MCC merkezleri montaj ve devreye alma çalışmaları,Tramvay OG/DC enerji istasyonlarının projelendirmesi, tesis ve montajının, commissioning ve start -up testlerinin yapılması.
 •  Tramvay, DC şalt tesisi röle set değerlerinin girilmesi ve fonksiyon testlerinin yapılması.
 •  Tramvay DC sistemleri primer ve sekonder koruma koordinasyonu kontrol ve testleri, DC kısa devre hesaplarının yapılması.

GIS Montaj, Test, Devreye alma ve Bakım Çalışmaları

 • YG GIS Montaj,Test,Devreye alma ve Bakım Çalışmaları                                                                                                               
library, books, icon-3367206.jpg

Müşavirlik Hizmetleri

 • Müşavirlik hizmetleri, Fabrika elektrik tesisleri müşavirlik hizmetleri
technology, business, analysis-7111799.jpg

AR & GE Danışmanlığı

 • OG şalt hücresi ve tesisleri, akım ve gerilim transformatörleri, OG vakum ve SF6 gazlı kesici, dağıtım sistemleri
switchgear, switch cabinet, electro distributor-2069724.jpg

Sistem Analizi ve kısa devre hesapları

 • Yük akışı ve kısa devre hesapları
 • Dinamik stabilite hesapları
 • Trafo ve motor güçlerinin hesaplanması
 • Röle koordinasyonu ve selektivite hesapları

Uzun/Kısa Dönem Bakım Anlaşmaları

 • Elektrik Enerji tesisleri güç transformatörleri ve güç ekipmanları uzun süreli periyodik bakım çalışmaları.

Enerji sektöründe uzmana mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın...