KALİTA POLİTİKASI

  • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini artırmak ve sürekli olarak iyileştirmek.
  • Kalite hedeflerimizin öğrenilmesi ve takip edilmesini sağlamak, bunların gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları tayin etmek
  • Politakımızı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve anlaşılmasını sağlamak.
  • Kalite yönetim sistemimizi ve poltikamızı yürürlükteki kanun ve mevzuatlar, değişken şartlar ile müşteri beklentileri doğrultusunda değerlendirmek, gerektiğinde güncellemek ve uygunluğunu sağlamak.
  • REZONANS ENERJİ’nin yönetim prensipleri doğrultusunda  performansımızı geliştirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek.
  • İşgörenlerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili tarafların  memnuniyetini sağlamak ve gelişimlerine katkıda bulunmak.
  • “Sıfır Kaza” politikası REZONANS ENERJİ’de bir hedef olup tüm çalışanları için çevre, güvenlik ve sağlık politikası doğabilecek her türlü kirlilik ve kazaya karşı korumayı içerir.
 Atadeniz DEMİRER
     Genel Müdür